ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 21 143 198

แนะนำสารสกัดสมุนไพรสำหรับสัตว์น้ำ ที่ผลิตจากกระบวนการที่ได้มาตรฐาน

           มนุษย์มีการใช้สมุนไพรเพื่อป้องกันและรักษาโรคมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่หลายๆ คนอาจจะยังไม่เคยทราบว่า ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ก็มีการใช้สารสกัดสมุนไพรสำหรับสัตว์น้ำ เพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีในปลา กุ้ง หรือหอย ซึ่งสารสกัดสมุนไพรสำหรับสัตว์น้ำนั้น ได้ถูกวิจัยและคิดค้นมาเพื่อใช้งานในจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การใช้สารสกัดสมุนไพรเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต การเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคในสัตว์น้ำ การใช้สารเร่งสีกุ้งและสัตว์น้ำต่างๆ หรือการใช้สารควบคุมการเคลื่อนไหวของปลา เป็นต้น

           มีการค้นพบข้อมูลว่า การใช้สารสกัดสมุนไพรสำหรับสัตว์น้ำ มีประสิทธิภาพมากกว่าในเรื่องการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์น้ำ เนื่องจากว่า เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลายครัวเรือน มักขาดความรู้ในการใช้เคมีภัณฑ์ในสัตว์น้ำ และมักเผชิญกับปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีที่ไม่มีมาตรฐานหรือใช้ในอัตราที่มากเกินไป เพื่อแก้ปัญหาโรคระบาดหรือการติดเชื้อแบคทีเรียในสัตว์น้ำ ซึ่งส่งผลให้ ยาปฏิชีวนะได้ตกค้างในตัวของสัตว์น้ำและถ่ายทอดต่อมายังผู้บริโภค ร่วมกับส่งผลเสียทำให้เชื้อแบคทีเรียพัฒนาตัวเองจนเป็นสายพันธุ์ที่ทนทานต่อยาปฏิชีวนะ ดังนั้น จึงควรลดการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะที่ไม่มีคุณภาพ แล้วหันมาใช้สารสกัดสมุนไพรสำหรับสัตว์น้ำ ที่มีความปลอดภัยสูงและไร้สารตกค้างแทน  

 

สารสกัดสมุนไพรสำหรับสัตว์น้ำ ตัวช่วยที่ดีสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

            เกษตรกรมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งสัตว์น้ำทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ ได้แก่ ปลา กุ้ง กั้ง ปู หอย กบ ตะพาบน้ำ จระเข้ และสาหร่าย เป็นต้น ซึ่งการใช้สารสกัดสมุนไพรสำหรับสัตว์น้ำ สามารถช่วยให้การเพาะเลี้ยงเป็นไปอย่างราบรื่น มีความปลอดภัยสูง และไร้สารเคมีตกค้าง อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการอยากอาหาร ลดโอกาสการเกิดโรคระบาด ลดปัญหาสารตกค้าง ลดโอกาสการดื้อยาจากการใช้ยาปฏิชีวนะ ควบคุมการเคลื่อนไหวของสัตว์น้ำ อีกทั้งสารสกัดสมุนไพรที่นำมาใช้กับสัตว์น้ำยังมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารพิษตกค้างอีกด้วย  

 

แอสต้านาโน นวัตนกรรมสารเร่งสีกุ้งและสัตว์น้ำ

สารสกัดสมุนไพรสำหรับสัตว์น้ำ

 

ไฮโดรเฮิร์บ สารสกัดสมุนไพรเสริมภูมิต้านทานโรคในกุ้ง

สารสกัดสมุนไพรสำหรับสัตว์น้ำ

 

อะควาแนป สารควบคุมการเคลื่อนไหวของปลา

สารสกัดสมุนไพรสำหรับสัตว์น้ำ

 

             ดังนั้น การเลือกสารสกัดสมุนไพรสำหรับสัตว์น้ำที่ดี ควรมีการเลือกซื้อจากบริษัทที่มีมาตรฐานอย่าง บริษัท เนเจอร์ อโกร โปรดักซ์ จำกัด ที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรสำหรับสัตว์น้ำโดยเฉพาะ มั่นใจและไร้กังวลในเรื่องสารพิษตกค้าง เพราะผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนก่อนส่งออกสู่มือของผู้บริโภค เนื่องจากการใช้สารเคมีที่ผ่านการรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากจะเป็นการช่วยลดโอกาสการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำแล้ว ยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ลดสารพิษตกค้างในแหล่งน้ำ ช่วยลดค่าใช้จ่ายสัตว์น้ำที่ป่วยโดยไม่จำเป็น และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน  

 

------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

สารสกัดธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจการดูแลตัวเอง

โรงงานรับผลิตอาหารเสริมนวัตกรรม Nano Encapsulation