ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 21 143 198

การคัดเลือกวัตถุดิบสารสกัดสมุนไพรเเบบพรีเมียม ต้องใส่ใจตั้งเเต่กระบวนการปลูก

          กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรคุณภาพสูง ส่งออกจำหน่ายแก่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ไม่ใช่เเค่ต้องใส่ใจในกระบวนการผลิตเท่านั้น เเต่ต้องมีการพิถิพิถันตั้งเเต่ขั้นตอนการเริ่มปลูกสมุนไพรอย่างถูกต้อง ตลอดจนการคัดเลือก เเปรรูปสมุนไพร จนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติระดับพรีเมียม ไร้สารพิษ มีประโยชน์ต่อร่างกาย ตลอดจนนำไปใช้ในธุรกิจความงาม การเเพทย์ อาหารเเละยา ดังนั้น เนเจอร์ อโกร โปรดักซ์ จะมาให้สาระน่ารู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตตั้งเเต่การปลูกจนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรว่ามีเเนวทางอย่างไร

 

ปัจจัยการปลูกพืชที่ช่วยส่งเสริมการผลิตสารสกัดสมุนไพร

          กระบวนการผลิตสารสกัดสมุนไพรในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ง่ายเเละคล่องตัวสูง เพราะไทยเป็นประเทศในเขตร้อน จึงความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะทรัพยากรพรรณพืชสมุนไพร ซึ่งเป็นผลผลิตจากธรรมชาติจากท้องถิ่นหลากหลายชนิดที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน อีกทั้งทรัพยากรดินของเราที่มีความอุดมสมบูรณ์ ก็เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูกพืชเพื่อนำมาผลิตเป็นสารสกัดสมุนไพร เเละยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งเสริมกัน เช่น ฤดูกาลเพาะปลูก ชนิดของดินในพื้นที่การเพาะปลูก สภาพแวดล้อมและอากาศที่เหมาะสม สายพันธุ์สมุนไพรในแต่ละซนิด เป็นต้น

          นอกจากนี้ ก็ขึ้นอยู่กับเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรว่าจะมีวิธีการปลูกและบำรุงรักษาให้ใกล้เคียงกับลักษณะทางธรรมชาติ และจัดสภาพแวดล้อมของได้เหมาะสมกับสมุนไพรในแต่ละชนิดได้หรือไม่ พราะถ้าเกษตรกรมีความรู้และเข้าใจ พืชสมุนไพรก็จะเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งเป็นผลให้คุณภาพของสมุนไพรที่นำมาใช้นั้น มีสารออกฤทธิ์ทางธรรมชาติที่ดีขึ้นด้วย โดยวิธีการปลูกพืชสมุนไพรนั้นทำได้หลายวิธี เช่น การปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง การปลูกด้วยต้นกล้าหรือกิ่งชำ การปลูกด้วยหัว การปลูกโดยการนำเมล็ด การปลูกด้วยใบ การปลูกด้วยราก เป็นต้น 

 

สารสกัดสมุนไพร

 

สารสกัดสมุนไพร สกัดมาจากส่วนไหนของพืชบ้าง?

          การปลูกพืชสมุนไพร และการบำรุงรักษาพืชเพื่อนำมาผลิตเป็นสารสกัดสมุนไพร ควรต้องหลีกเสี่ยงสารเคมี เเละต้องเลือกวิธีดูแลรักษาให้เป็นไปตามธรรมชาติให้มากที่สุด การให้ปุ๋ยเคมี การกำจัดวัชพืช ศัตรูพืช จากสารเคมี อาจมีผลทำให้ปริมาณสารสำคัญในสมุนไพรเปลี่ยนแปลงหรือมีพิษตกค้าง ทำให้เป็นอันตรายต่อการใช้สมุนไพร และที่สำคัญ คือ ช่วงเวลาของฤดูกาลการเก็บสมุนไพร ที่เป็นการเลือกเก็บ
ส่วนของพืชที่ใช้เป็นยาอย่างถูกวิธีก็จะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางธรรมชาติของสารสกัดสมุนไพร

          โดยหลักทั่วไปในการเก็บส่วนต่างๆ ของพืชที่ใช้เป็นยาสมุนไพร โดยมีการแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

          -ประเภทรากเหจ้าหรือหัว เก็บในช่วงที่พืชหยุดเจริญเติบโตที่ใบ ดอก ร่วงที่ติดกับต้นร่วงหมด หรือในช่วงต้นฤดูหนาวถึงปลายฤดูร้อน เพราะในช่วงนี้ รากและหัว มีการสะสมปริมาณของตัวยาไว้ค่อนข้างสูง

          -ประเภทใบหรือเก็บทั้งต้น  ควรเก็บในช่วงที่พี่ซเจริญเติบโตมากที่สุด หรือบางชนิดอาจระบุช่วงเวลาการเก็บชัดเจน

          -ประเภทเปลือกต้นและเปลือกราก เปลือกต้นโดยมากเก็บระหว่างช่วงฤดูร้อนต่อกับฤดูฝน ปริมาณยาในพืชสูงและลอกออกง่าย

          -ประเภทดอก โดยทั่วไปเก็บในช่วงดอกเริ่มบาน แต่บางชนิดเก็บในช่วงดอกตูม

          -ประเภทผลและเมล็ด พืชสมุนไพรบางอย่างอาจเก็บในช่วงที่ผลยังไม่สุกก็มี แต่โดยทั่วไปมักเก็บตอนผลแก่เต็มที่แล้ว

 

เเนะนำผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรไทย Natrax ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง

          ในการคัดเลือกวัตถุดิบสมุนไพรธรรมชาตินั้น ควรรู้แหล่งที่มาของวัตถุดิบสมุนไพร กระบวนการเพาะปลูกที่ถูกต้องเหมาะสม การบำรุงรักษา และการเก็บสมุนไพร รวมถึงการแปรรูปเผื่อคงสารออกฤทธิ์ในกระบวนการต่างๆ เพราะจะมีผลต่อคุณภาพสารสกัดสมุนไพร ดังนั้น เราควรพิจารณาหาข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับวัตถุดิบสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่เราต้องการว่ายังคงคุณค่าจากธรรมชาติอย่างแท้จริงหรือไม่

          สารสกัดสมุนไพรที่ดี ต้องมาจากกระบวนการผลิตที่ดี อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ Natrax เเบรนด์ผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรไทยเเท้ ที่ใช้วัตถุดิบสมุนไพรจากธรรมชาติ ไร้สารพิษ ไร้สารตกค้าง ได้รับมาตรฐานการรับรองขั้นสูงสุดด้านความปลอดภัยในอาหาร เหมาะสำหรับใช้ในวงการผลิตภัณฑ์เสริมช่วยลดน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์เสริมบำรุงร่างกาย ธุรกิจวงการอาหาร และอุตสาหกรรมเครื่องสำอางต่างๆ 

          ผลิตภัณฑ์ Natrax มีกระบวนการผลิตจากโรงงานที่มีนวัตกรรมการผลิต เครื่องมือที่ทันสมัย เเละทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญสูง มีการใส่ใจเรื่องกระบวนการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรอย่างเข้มงวด โดยใช้นวัตกรรมนาโนเพื่อคงคุณค่าของสารสำคัญไว้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ เพราะสารสกัดเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เป็นต้น

 

สารสกัดขมิ้นชันแบบผง เเบรนด์ Natrax

สารสกัดสมุนไพร

 

สารสกัดกระชายดำแบบผง เเบรนด์ Natrax

สารสกัดสมุนไพร

 

สารสกัดกระท่อมแบบน้ำ เเบรนด์ Natrax

สารสกัดสมุนไพร

 

           วัตถุดิบสมุนไพรธรรมชาติที่มีคุณภาพ ต้องเริ่มมาจากกระบวนการปลูกที่ถูกต้องเเละเหมาะสม บริษัท เนเจอร์ อโกร โปรดักซ์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดพืชและสมุนไพร ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าจากสารสกัดสมุนไพรไทย จำหน่ายวัตถุดิบสารสกัดธรรมชาติ ภายใต้เเบรนด์ Natrax ที่ผสานคุณประโยชน์ด้วยนวัตกรรมการสกัดสารสำคัญจากธรรมชาติภายใต้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ISO22000 ,FSSC22000 GMPs/ GMP และ HACCP เพื่อใช้ในด้านอุตสาหกรรมอาหาร,เครื่องดื่มและเครื่องสำอาง ฯลฯ 

           โดยมีสำนักงานใหญ่และโรงงานที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม ภายใต้ บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด เราเน้นจุดยืนในเรื่องของคุณภาพของสารสกัดและนวัตกรรมต่างๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความพร้อมเเข่งขันในตลาดโลก เเละเรายังให้บริการรับจ้างผลิต OEM อีกด้วย

 

สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เนเจอร์ อโกร โปรดักซ์ จำกัด 

https://natureagroproduct.brandexdirectory.com

https://natureagroproduct.brand.co.th

https://natureagroproduct.pagesthai.com

https://www.natureagroproduct.com

https://www.natural-productstore.com

https://napbiotec.com

 

-------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีเด่นที่ใช้ในการรับผลิต licaps เเบรนด์อาหารเสริม

สารสกัดธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจการดูแลตัวเอง

โรงงานรับผลิตอาหารเสริมนวัตกรรม Nano Encapsulation